Uzstādīšana. Mūsu numura zīmju pamatņu uzstādīšana ir vienkārša un aizņem tikai dažas minūtes.

1. Piestipriniet numura zīmes pamatni pie transportlīdzekļa, ieskrūvējot 2-4 skrūves tām paredzētajās atverēs.

2. Noņemiet pamatnes vidū esošos stiprinājumus.

3. Ievietojiet pamatnē numura zīmi no apakšpuses.

4. Iespiediet stiprinājumus attiecīgajās stiprinājumu atverēs.